Bli lærebedrift?

Det er ikke noe fasitsvar på hva som er den ideelle lærebedriften. Noen lærebedrifter har flere hundre ansatte, andre kanskje bare en eller to. Å være lærebedrift krever godkjenning fra fylkeskommunen der bedriften er lokalisert. Opplæringskontoret er en viktig samarbeidspartner for bedrifter som ønsker å jobbe systematisk med fagopplæring.

Krav til lærebedriften;

  • kunne gi en relevant opplæring i faget, der den nasjonale læreplanen er det styrende dokumentet.
  • ha en faglig leder som har ansvaret for opplæringen (fagbrev eller tilsvarende)
  • kunne tilby et godt arbeids- og læringsmiljø
  • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering/dokumentasjon av opplæring

Medlemsbedrifter i Opplæringskontor trenger ikke full godkjenning. Bl.a. kan bedriften velge å ta på seg ansvar for deler av opplæringen. Det er vanlig at lærlinger som er knyttet til Opplæringskontor får opplæring i en eller flere bedrifter.

For å søke om godkjenning kan du ta kontakt med oss så veileder vi deg videre i prosessen. 

Å ta inn en lærling krever at bedriften tar opplæring, veiledning og vurdering av lærlingen på alvor. Lærlingen skal ha en opplæringsplan som følger læreplanen for faget – videre skal opplæringen evalueres minst hvert halvår. For å bli en god lærebedrift er det viktig å utveksle erfaringer med andre bedrifter og vi anbefaler alle lærebedrifter å delta på kurs/samlinger i regi av oss eller fylkeskommunen.