Hvordan bli lærling eller kandidat hos oss?

For deg som vil bli lærling, er det nødvendig at du er aktiv i søkeprosessen. Det er først og fremst ditt eget ansvar å skaffe læreplass! Vårt kontor har til enhver tid kunnskap om bedrifter som ønsker å ansette lærling. Så vi kan hjelpe deg med å finne læreplass innenfor ditt fag. Ofte vil læreplasser bli annonsert i lokalavisene og du bør bruke slekt, venner og naboer – de kan kanskje gi noen tips om ledige plasser. En veldig god markedsføring av seg selv kan du gjøre når du er ute i praksis gjennom skoleåret!!

Hva ser en arbeidsgiver etter?

Du blir vurdert ut fra:

  • Relevant utdanning
  • Relevant praksis, sommerjobb, praksis fra Yrkesfaglig fordypning (YFF)
  • Karakterer
  • Lite fravær, god orden, vis initiativ og interesse for faget
  • Vær tilgjengelig på telefonen!
  • Intervju: personlig vurdering

Velkommen til å ta kontakt med Opplæringskontoret!

Normalt må lærlingene ha gjennomført 2 år i skole på forhånd;

Videregående trinn 1 Service og samferdsel (eller Vg1 Teknikk og industriell produksjon)
Videregående trinn 2 Transport og logistikk.

Det er fullt mulig å tegne lærekontrakt med annen bakgrunn. Ta kontakt med oss så
vurderer vi i hvert enkelt tilfelle hvilke muligheter det er for læreplass i en av våre
medlemsbedrifter. Læretid i bedrift er vanligvis 2 år og lærlingen får lønn i læretiden.

Se www.serviceogsamferdsel.no for mer informasjon om utdanning.

På NAV sine nettsider finner du nyttige tips når du skal søke lærlingplass:

  • www.nav.no
  • Manglende karakter i fag – konsekvenser (Oppland Fylke)
  • Om elev- og lærlingombudet (Oppland Fylke)