Fra 1. januar 2023 ble vi Opplæringskontoret Gudbrandsdalen

To opplæringskontorer blir ett. Vi ønsker å være en tydelig aktør innen yrkesfaglig utdanning, være synlig i markedet og ha fokus på lokale behov. Vi er ett flerfaglig opplæringskontor med tett oppfølging av lærlinger og medlemsbedrifter.

Erfaring og kompetanse er med fra:

 • Opplæringskontoret for flere fag, de hadde sin start tidlig på 90-tallet og da for transport/logistikkfag. I 2003 ble det besluttet at kontoret skulle bli flerfaglig.
 • Lærlingkontoret Gudbrandsdalen ble etablert i 2015 som et flerfaglig kontor. Hovedfokus har vært innen kommunale fag og reiseliv. Også fag som salgsfaget, frisørfaget og reindriftsfaget, blant mange flere.

Opplæringskontoret eies av medlemsbedriftene som til enhver tid har lærlinger.

Vi har lærlinger i fagene:

 • Yrkessjåfør
 • Logistikk
 • Sveisefaget
 • Platearbeiderfaget
 • Salgsfaget
 • Steinfaget
 • Frisørfaget
 • Kokkefaget
 • Reiseliv
 • Service- og Administrasjon

Det er oppnevnt et styre og i 2023 er disse med:

 • Styreleder: Aud Hove
 • Frode Almås, Tine ASA Frya, Frya
 • Håvard Lonbakken, Lonbakken Mek verksted, Otta
 • Arnt Aurmo
 • Arne Christian Mæhlum

Oss på kontoret:

 • Daglig leder Ingvill Høgvoll
 • Veileder Mette Blankenborg